Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada SDH Kostelecké Horky 2008

29. 11. 2008
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kostelecké Horky proběhla netradičně již koncem listopadu. I přesto byla účast nad očekávání výborná. Přítomno bylo 33 členů SDH Kostelecké Horky, což je 75% celkového počtu! Velice rádi jsme rovněž uvítali všechny milé hosty, kterých se sešlo celkem 21, z toho bylo 9 zástupců z okolních SDH (Bošín, Běstovice, Skořenice, Lhoty u Potštejna), starosta našeho okrsku br. František Břečťan, starosta obce Luděk Luňák, člen výkonného výboru OSH br. Oldřich Horníček z SDH Borohrádek, vedoucí odborné rady prevence okrsku br. František Kopecký, partnerky a partneři členů SDH a další přátelé a příznivci našeho sboru.
Schůzi zahájil a vedl jednatel sboru Luboš Kunart. Po schválení programu se ujal slova starosta sboru Jan Starý a přednesl hlavní zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok, kde precizně shrnul a zhodnotil naši činnost v roce 2008, poděkoval všem za podporu sboru a práci pro něj a nastínil plány a závazky pro rok následující, který bude i rokem výročním, neboť náš sbor oslaví již 125 let od založení. Zpráva byla velice pečlivě a dobře připravena,jak je tomu u našeho starosty pravidlem. Novinkou byla navazující prezentace fotografií zachycujících většinu akcí našeho sboru v roce 2008, kterou z vlastní iniciativy připravil br. David Dušánek, za což mu náleží velký dík. Promítnuta byla také videonahrávka z úspěšného okrskového cvičení na Vrbici, kterou natočil starosta obce Luděk Luňák.
Po zprávách hospodářky Lenky Snítilé a revizora sboru Josefa Matějky následovala diskuze, do níž se se svými zdravicemi přihlásili naši hosté. Na závěr byl přednesen návrh usnesení bratrem Miloslavem Vostřelem, který byl valnou hromadou schválen. V usnesení se valná hromada mimo jiné zavázala k činnosti v rámci taktické a preventivní přípravy (nácviky, kontroly hydrantů, námětové cvičení atd.), k účastem na hasičských cvičeních, k uspořádání plesu a soutěže O horecký pohár a ke spolupráci s obcí Kostelecké Horky.
Valná hromada SDH Kostelecké Horky pro rok 2008 byla zakončena příjemným posezením spojeným s občerstvením a diskuzemi na různá hasičská témata.