Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 • Královéhradecký kraj  Obrazek
 • 140 obyvatel
 • rozloha katastru 1325 ha
 • zde naleznete mapu

 

Historie

 • první zmínka o obci je z roku 1342
 • historické osídlení oblasti pochází již z ranného středověku, kdy zde stávala vodní tvrz Těšnov
 • obec dlouho náležela k potštejnskému panství
 • v roce 1884 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který funguje dodnes a vlastní mj. unikátní stříkačku vyrobenou v roce 1882.
 • V roce 1923 byla svépomocí postavena škola, která fungovala až do roku 1962.
 • V roce 1989 byla dokončena výstavba obecního domu.
 • Více z historie naleznete zde

Zajímavosti

 • V obci bylo nalezeno 104 stříbrných grošů ze 14. století. Obrazek
 • V okolí obce se nachází několik zajímavých smírčích křížů různého stáří a historické hodnoty.
 • Několik staveb a budov je historicky velice cenných, např. dvě roubené sýpky, několik zachovalých vesnických domů a chalup nebo ojedinělý selský dvůr z minulého století.

O obci

Naše obec prošla věky s pestrou historií, avšak může se pyšnit tím, že od dob obecní samosprávy je a vždy byla obcí samostatnou. A to i v dobách těžkých. V současnosti se v obci volí devítičlenné zastupitelstvo. Obec je členskou obcí dobrovolného svazku Orlice a mikroregionu Brodec. Ve dvacátých letech občané postavili výstavní budovu obecní školy, zasvěcenou Naší mládeži. V roce 1989 byla dokončena výstavba obecního domu, který se stal kulturním a společenským centrem Kosteleckých Horek. Počet obyvatel obce v posledních letech stagnuje kolem 145. Obec Kostelecké Horky je jednou z mála zachovaných obcí regionu s rozptýlenou venkovskou zástavbou (na jednoho obyvatele připadá 10ha krajiny), zachovaným přírodním prostředím luk, rybníků, pramenišť a lesů a s typickou venkovskou architekturou.

Společnský život

Společenský rok zahajuje Hasičský bál, přelom dubna a května je již dlouhá léta ve Obrazekznamení velkolepého pálení čarodějnic a Májového nohejbalového turnaje, dále pořádáme „Otvírání prázdnin“ pro děti a Petro-Pavlovské posezení. Konec léta a počátek podzimu ohlašuje hasičská soutěž O Horecký pohár v klasickém požárním útoku a rok je zakončován Mikulášskou obchůzkou a hranou „Betlémskou horeckou hrou“. Během celého roku zde probíhají řemeslné a tvůrčí dílny. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení dobrovolných aktivit INEX, myslivecké sdružení a další.